All Photos

Poetry Day / Պոեզիա

Poetry Evening at KGD, March 22, 2007. Guests included the President of the Union of Writers, L. Ananyan, writer A. Harutyunyan, reciter S. Khanumyan, Koghb Mayor A. Aghababyan, and local artists.
22.03.07թ. Պոեզիայի երեկոն Կողբի գեղարվեստի դպրոցում: Միձոցառման հյուրերն էին ՀՀ գրողների միության նախագահ Լ. Անանյանը, գրող` Արտեմ Հարությունյանը, ասմունքող` Ս. Խանումյանը, Կողբի գյուղապետ Ա. Աղաբաբյանը և այլ արվեստասերներ:
  • poezia (1).JPG -
  • poezia (2).JPG -
  • poezia (3).JPG -
  • poezia.jpg -

Click on a thumbnail to view a larger image. Click anywhere on the larger image or use the 'Esc' (escape) key to close it. Use the 'next' and 'previous' links or the '<' or '>' (more than/less than keys) to navigate the larger images.

« Return to the album index page