All Photos

Easter / Զատիկ

Every year, KGD hosts an Easter celebration. Every time, a priest, Ter Hrayr, presides over the festivities.
Զատիկի ամենամյա տոնակատարությունները ԿԳԴ-ում: Միջոցառմանը միշտ ներկա են լինում տարածաշրջանի հոգևոր առաջնորդները:
 • zatik (1).JPG -
 • Սուրբ զատիկ -
 • ,,Սուրբ զատիկ,, - բամականացում
 • ,,Սուրբ զատիկ,, - մրցանակաբաշխություն
 • ,,Սուրբ զատիկ,, - տարածաշրջանի հեգևոր հովիվ Տեր Հրայր քհն-ի մասնակցությունը միջոցառմանը
 • ,,Սուրբ զատիկ,, - բեմականացում
 • ,,Սուրբ զատիկ,, - հյուրասիրություն
 • ,,Սուրբ զատիկ,, - սարկավագ - Հայկ Թադևոսյան
 • ,,Սուրբ զատիկ,, - մրցանակաբաշխություն
 • ,,Սուրբ զատիկ,, - զատիկի սեղանին հատուկ ուտեստներ
 • ,,Սուրբ զատիկ,, - բեմականացում
 • ,,Սուրբ զատիկ,, - 12 առաքյալները բեմականացման ժամանակ
 • ,,Սուրբ զատիկ,, - միջոցառման դեկորացիան
 • ,,Սուրբ զատիկ,, - մրցանակաբաշխություն
 • ,,Սուրբ զատիկ,, -
 • ,,Սուրբ զատիկ,, - հրեշտակները
 • ,,Սուրբ զատիկ,, - հյուրասիրություն
 • ,,Սուրբ զատիկ,, - 2012թ.
 • ,,Սուրբ զատիկ,, - հյուրասիրություն
 • ,,Սուրբ զատիկ,, 2012թ. - մրցանակաբաշխություն
 • ,,Սուրբ զատիկ,, 2012թ. - մշցանակաբաշխություն
 • ,,Սուրբ զատիկ,, 2012թ. - մրցանակաբաշխություն
 • ,,Սուրբ զատիկ,, 2012թ. - մրցանակաբաշխոիթյուն
 • ,,Սուրբ զատիկ,, 2005թ. -
 • ,,Սուրբ զատիկ,, 2005թ. -
 • ,,Սուրբ զատիկ,, -
 • ,,Սուրբ զատիկ,, 2005թ. -
 • ,,Սուրբ զատիկ,, -

Click on a thumbnail to view a larger image. Click anywhere on the larger image or use the 'Esc' (escape) key to close it. Use the 'next' and 'previous' links or the '<' or '>' (more than/less than keys) to navigate the larger images.

« Return to the album index page