Categories: arm
      Date: Jul 15, 2009
     Title: Պլեներ սիմպոզիում 2009

Արդեն 6-րդ տարին է Կողբի գեղարվեստի դպրոցը /ԿԳԴ-ն/ անց է կացնելու ...Արդեն 6-րդ տարին է Կողբի գեղարվեստի դպրոցը /ԿԳԴ-ն/ անց է կացնելու պլեներ-սիմպոզիում տանածաշրջանի սարերում, որին մասնակցելու ենԿԳԴ-իուսուցիչները, ուսանողները, սաները և հրավիրված նկարիչներ:Առօրյանհագեցած է լինելու ստեղծագործական աշխատանքներով:Հաճախակի հյուրընկալվելու են արվեստագետներ և արվեստասերներ: Սիմպոզիումի ավարտին բացվելու է միջոցառման ընթացքում ստեղծվածաշխատանքների բացօդյա ցուցահանդես: Ցուցահանդեսը ուղեկցվելու է համերգով: Սիմպոզիումի տևողությունը` հուլիսի 15-ից օգոստոսի 15-ը