Categories: arm
      Date: Apr 22, 2008
     Title: Հ. Թումանյանի հեքիաթների նկարազարդում
Շրջիկ ցուցահանդես

Առաջիկայում  դպրոցի սաները պատրաստվում են Հ. Թումանյանի հեքիաթների նկարազարդման շրջիկ ցուցահանդեսի տարածաշրջանի դպրոցներում:

                                   

         

                       <<Կիկոսի մահը>>                   <<Մի կաթիլ մեղրը>>                      <<Անբան Հուռին>>  

                                    

              <<Ձախորդ Փանոս>>                                                                                          << Քաջ Նազար>>