Categories: arm
      Date: Jul  7, 2008
     Title: պլեներ-սիմպոզիում
08.07.08թ.


Պլեներ-սիմպոզիումի առաջին օրերը


Այս պահին դպրոցը կրկին անց է կացնում հերթական պլեներ-սիմպոզիումը

սարերում: Սիմպոզիումի վերջին օրերին նախատեսված է բացօդյա ցուցահանդես,

համերգ, տիկնիկային թատրոն: Արվեստասերները և այլ հետաքրքրված անձինք

կարող են այցելել պլեների տարածք մեկամսյակի ընթացքում (հուլիսի 10-ից

օգոստոսի 7-ը):

Իսկ ամբողջությանբ  կարող եք դիտել<< Պլեներ սիմպոզիում>> բաժնում/մի քանի օրից/