22

մասնակցություն միջազգային սիմպոզիումների

 

 *****. 07.2017թ. - Հունգարիա, քաղաք Նագիկորոս, Միջազգային ամառային արվեստի սիմպոզիում: ԿԳԴ-ի ուսոցիչներ Արուսյակ փաշիկյանի և Հռիփսիմե Մանթաշյանի մասնակցությունը   

*****.2014թ.  -ՀՀ Գյումրի,  Երիտասարդ նկարիչների միջազգային 3-րդ պլեներ: Տավուշ մարզը ներկայացրեցինԿողբի գեղարվեստի դպրոցի նկարիչներ Սաթենիկ Ղուլիջանյանը, Իրինա Ղուլիջանյաինը, Իճևանից՝ Ալբերտ Գաբրիելյանը: